Konstängens Jourboende, mellanboende för våldsutsatta 

INGA LEDIGA BOENDEN för tillfället


– Mellanboende i väntan på egen bostad

Personer erbjuds boende genom socialtjänsten och det görs en individuell genomförandeplan utifrån specifika behov och med uppföljning var 6 månad tillsammans med socialtjänsten.

Boendet är möblerad och utrustad beroende av behov.

Kostnaden för socialtjänsten blir hyra och kostnad per dygn beroende på omfattning av stödinsats.

Omfattning av stöd vad och vad det kan innehålla:

Följa med och stötta i att upprätta kontakter med läkare/socialtjänst andra myndigheter/professionella

Praktisk vägledning i att söka bostad, arbete.

Stötta i ansökan av barnomsorg/skola, följa med på skolmöten / Zip möte m.m.

Stödet bestäms vid placering och uppföljningar med ca 6 månaders intervaller

Vi har ett nära samarbete med Östhammars kommun för förskola/skola till barnen. Vi kan även hjälpa till vid bevakat umgänge eller bemanna om förälder vistas på sjukhus te x.