Ideella föreningen Konstängens Jourboende

 

I mellanboendet ha vi LEDIGA PLATSER!

 

 

 

 Vi är en Ideell förening med ett Jourboende i Uppland 

Vi vill arbetar mot våld och förtryck av alla människor oavsett kön, ålder, funktionsvariation.

Det är i vårt dagliga arbete i bemötande vi kan förändra beteende.
som kommer att leda till ett jämställ samhälle fritt från våld!

Vi erbjuder ett skyddatboende där personer inte behöver leva i våld och man får tid att se över sin situation. Under tiden man bor hos oss får man stöd att ta återta makten över sin tillvaro

Det är din socialtjänst som bedömmer om du har rätt till en placering hos oss.

Hör av dig om du vill ha stöd att i att ta kontakt med dem

Arbetar du på socialtjänsten är du välkommen att höra av dig.

 

Vår riksorganisation Unizon.se Relaterad bild

  • LHBTQi Kompetens

    Vi deltar i utbildningar på RFSL, Unizon, Länstryrelsen, MUCF och NCK om våld i nära relationer
    Vi är med i Uppsalas Länsgruppen mot våld i nära relatione

  • Stora delar av personal och styrelse är certifierade